Първоначално в http://planet4589.org/space/log/launch.html. Отиди на главната страница.

Главен списък на изстреляни орбитални спътници и опити за изстрелване. Към момента на писането на този материал, това е най-пълният списък, с който разполагаме, съдържащ точните времена на изстрелвания: Успях да проследя много времена на изстрелвания (до минута), които по-рано бяха недостъпни. Може да има някои грешки в този списък и ако забележите някоя, моля да ме уведомите.

  • Изстрелване: международното означение. Занеуспешниизстрелвания, обозначението е това, което азсъмим присвоил. Не са включени експлозиина ракетната площадка в периода на подготовка, преди изстрелването.
  • Начална дата: началната датаи часътса даденив координирано универсално време (UTC). „А“показваприблизителнотовреме на изстрелване, с точностдо около15минути.
  • Обозначението наCOSPAR International за единица полезен товар.
  • PLName: Имена полезния товар, както е предоставено от агенцията по изстрелванияслед изстрелването.
  • Orig PL Name: Име на производителя на полезния товар преди изстрелването. За полезните товари от СССР, присвояването на вид на полезните товари на сателитите Космос в много случаи е малко спекулативно – например често трябва да се предполага кой точно е класът на шпионски спътник Зенит за конкретен сателит Космос.
  • LV тип на ракета-носител. Някои от ракетите носители на СССР все още не са ясно определени, особено обозначението на Възход 11A57 спрямо Съюз-У 11A511U в средата на 1970-те години.
  • LV S/N Това е сериен номер наракетите носители, ако е известен.
  • Launch Site: Мястото на излитане, вижте sites.txt.
  • Orbit: Орбитата се дава в перигей (км) х апогей (км) х наклон (градуси спрямо екватора).
  • Ref: Справка за времето на старта, вижте refs.txt

Leave a Comment